MENU
Jesteś tutaj:

Konkurs na zdjęcie roku podczas Karp Festiwalu

Konkurs na zdjęcie roku podczas Karp Festiwalu

Dodano: 07.12.2005 00:00
wystaw ocenę:
12345
Konkurs na zdjęcie roku podczas Karp Festiwalu

II OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL KARPIOWY "KARP FESTIWAL 2006"

REGULAMIN KONKURSU

Na najciekawsze zdjęcie roku 2005/2006
 

 1. Minimalny format zdjęcia –A-4 /kolor/
 2. Udział w konkursie mogą brać udział osoby, które zajmują się fotografią profesjonalną i amatorską
 3. Jedna osoba może zaprezentować 3 zdjęcia
 4. Nadesłane zdjęcia nie będą zwracane ich właścicielom/zostają do dyspozycji organizatora konkursu/
 5. Każde zdjęcie musi być dokładnie opisane na odwrotnej stronie
  • imię i nazwisko właściciela fotografii
  • adres zamieszkania
  • telefony kontaktowe, e-mail
 6. Zdjęcia należy przysłać do dnia 31 stycznia 2006 r. na adres :Targi Wrocławskie Agencja "Markoz" ul.Balonowa 43 lok 8, 54-129 Wroclaw/ listem poleconym w bezpiecznej kopercie/
 7. Główną nagrodą za najciekawsze zdjęcie roku 2005/2006 jest pula nagród o wartości 5.000/- PLN
 8. Główną nagrodę otrzymuje tylko jeden właściciel fotografii za jedno zdjęcie
 9. Zdjęcia będą oceniane w dniu 26 lutego 2006 r. na Festiwalu „KARP FESTIWAL 2006” w Hali Ludowej we Wrocławiu na ogólnodostępnej wystawie fotograficznej o godz. 14.00
 10. Nagroda zostanie wręczona w dniu 26 lutego 2006 r. o godz. 15.00 na Festiwalu „KARP FESTIWAL 2006” w Hali Ludowej we Wrocławiu
 11. Najciekawsze zdjęcie roku będzie oceniane przez jury w składzie:
  • Komisarz Ogólnopolskiego Festiwalu Karpiowego „KARP FETIWAL 2006” Pan Andrzej Walczak
  • Komisarz Targów „Skok-Adrenaliny 2006” Pan Piotr Bursiewicz
  • Osoba wytypowana przez redakcję Magazynu „ Karp Max”
  • Osoba wytypowana przez redakcję Magazynu „Matchfishing”
  • Osoba wytypowana przez redakcję Magazynu”Wodomaniak”
  • Komisarz Targów i Organizator –Mariusz Kozłowski

Kontakt : Biuro Targów 54-129 Wrocław, ul Balonowa 43 lok 8


Tel. 071/790-44-01 do 03 lub 0505 95-95-29

Komisarz Targów i Organizator Konkursu na Zdjęcie Roku
Mariusz Kozłowski

Jeżeli chcesz nas poinformować o ważnym wydarzeniu pisz: redakcja@karpmax.pl.

KOMENTARZE

Możesz komentować bez logowania.
usuńODPOWIADASZ NA:
max 1000 znaków (0)
max 60 znaków (0)
Wydawca portalu nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.
Komentarze zniesławiające lub mogące naruszać dobra osobiste osób trzecich grożą odpowiedzialnością karną i cywilną.
Chcesz być powiadamiany o nowych komentarzach w tej dyskusji?

Obserwuj nas

zamknij

ZALOGUJ SIĘ

Zapamiętaj mnie
zaloguj się przez swoje konto na facebooku
facebook
Nie masz konta, zarejestruj się: REJESTRACJA
zamknijMENU
 
Szanowny Użytkowniku
 
Chcielibyśmy Cię poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. ulegają zmianie przepisy, na podstawie których przetwarzane są dane osobowe. Będą one dotyczyły wszystkich użytkowników. Zmiany wynikają z istotnych przyczyn, jakie stanowi wejście w życie przepisów europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania regulaminu do nowych regulacji prawnych. 
 
Co to jest RODO?
RODO to skrót od Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, inny skrót często spotykany to GDPR (General Data Protection Regulation). Pełna nazwa aktu, który regulować będzie przetwarzanie danych osobowych to: „Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”.
 
Główny cel wprowadzenia RODO to zmniejszenie zróżnicowania przepisów w zakresie ochrony danych osobowych między poszczególnymi krajami UE oraz zwiększenie zabezpieczeń przetwarzania i ochrony danych osobowych, tak by przepisy prawa nadążały za zmieniającą się technologią.
 
Od kiedy RODO będzie obowiązywać?
27.04.2016 r. Parlament Europejski przyjął w drodze rozporządzenia zmianę prawa o ochronie danych osobowych. Wszystkie kraje Unii Europejskiej, w tym i Polska muszą dostosować swoje prawo do nowych przepisów, które będą bezpośrednio stosowane od 25.05.2018 r.
 
Co to są dane osobowe?
Dane osobowe są to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Informacja ma charakter osobowy, dopóki jest możliwe ustalenie, kogo ona dotyczy, a sama w sobie nie musi od razu określać tożsamości osoby. Muszą to być zatem informacje, które pozwalają na identyfikację, odróżnienie od innych, wskazują na osobę, jak również te informacje, które są źródłem wiedzy o osobie wyodrębnionej spośród innych osób. Warto pamiętać, że dane osobowe możemy znaleźć nie tylko w dowodzie osobistym czy paszporcie. Danymi będą również numer telefonu czy adres e-mail, a więc informacje, które często nie są chronione z należytą starannością.
 
 
Administrator danych oraz informacje kontaktowe
Administratorem danych jest Centrum Promocji Wędkarstwa Karpiowego Przemysław Mroczek; ul. Monte Cassino 6; 75-412 Koszalin. REGON: 330870429; NIP: 669-156-30-44. W sprawie swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami pod adresem e-mail: k.matejek@karpmax.pl
 
Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Twoje dane osobowe przetwarzamy do następujących celów:
 

Okres przez który dane będą przetwarzane
 
Komu przekazujemy
 
Prawa osoby, której dane dotyczą
Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
Prawo do cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody nie pociąga żadnych negatywnych konsekwencji. Może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem możemy świadczyć jedynie za zgodą. 
W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.
Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa.
Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne, natomiast podanie danych w celu zarejestrowania na portalu lub po dokonaniu zakupu w sklepiku jest niezbędne. Konsekwencją odmowy będzie brak możliwości założenia konta lub realizacji zamówienia.  
 
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego  dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 
W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.
 
Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.