MENU
Jesteś tutaj:

List od PFWK

List od PFWK

Dodano: 26.01.2011 00:00
wystaw ocenę:
12345
List od PFWK

„Drodzy Koledzy Karpiarze. Już od kilku lat środowisko karpiarzy w Polsce podejmuje wysiłek mający na celu poprawę warunków realizowania naszego wspólnego hobby jakim jest karpiarstwo. Praca w kierunku ochrony wód i ryb, propagowanie zasady ‘catch & release’, walka o wprowadzenie wymiarów ochronnych dla karpia i amura oraz propagowanie karpiarstwa to codzienność większości karpiarzy w Polsce. Miedzy innymi, dla realizowania tych celów na poziomie formalnym i ogólnopolskim powstała Polska Federacja Wędkarstwa Karpiowego. Pierwszy rok naszej działalności uzmysłowił nam jak wiele problemów jest do rozwiązania i jak wiele zadań jest do wykonania aby skutecznie realizować postawione sobie cele. W pierwszym roku popełniliśmy z pewnością wiele błędów ale ten rok pozwolił nam na zrozumienie, że podstawowym celem jaki PFWK musi osiągnąć aby móc realizować dowolne zadanie jest pełne zintegrowanie karpiarzy w Polsce. Tylko wspólna praca i współdziałanie w skali ogólnopolskiej da nam wszystkim możliwość osiągania założonych celów, korzystnych dla każdego karpiarza w Polsce. Tylko wspólne działania pozwolą nam zjednoczyć całe środowisko dając siłę, dzięki której wszyscy karpiarze będą mogli w pełni cieszyć się swobodą realizowania swojego hobby oraz pełnego urzeczywistniania idei ochrony ryb i zbiorników.
Dzięki zaangażowaniu wszystkich członków PFWK przygotowaliśmy i opracowaliśmy szereg działań ujętych w formie kilkuletniego planu, którego realizacja spowoduje pełną integrację środowiska karpiarzy w Polsce oraz doprowadzi do osiągnięcia większości celów będących ważnymi dla karpiarstwa w naszym kraju. Aby jednakże te działania i plany zrealizować musimy połączyć wysiłek wszystkich karpiarzy. Musimy włączyć i zaprosić do współpracy każdego, komu leży na sercu rozwój karpiarstwa. Bo tylko w grupie znajdziemy siłę.
Działania, które chcemy zrealizować wspólnie z wszystkimi chętnymi karpiarzami ujęte są w poszczególne projekty. M.in. :

    Projekt PCM i PCC, mający na celu usystematyzowanie sfery sportowej karpiarstwapolskiego.

    Projekt ‘Poznaj łowiska polskie’mający na celu aktywizację turystyki karpiowej wPolsce oraz skuteczne nawiązywanie ścisłych kontaktów pomiędzy Teamami.

    Projekt EURO CARP mający na celu ułatwienie Teamom polskim nawiązywanie kontaktów ( i odwrotnie ) z Klubami zagranicznymi połączone z odwiedzaniem się na łowiskach.

   Projekt ‘Certyfikat 60’mający na celu uruchomienie procesów wprowadzania górnychwymiarów ochronnych na łowiskach PZW.

   Projekt ‘Ogólnopolski Karpiowy Dzień Dziecka’ mający na celu rzeczywiste propagowanie karpiarstwa wśród młodzieży oraz udrożnienie Klubom kontaktów z lokalnymi władzami i mediami.

   Projekt ‘Nowy Sponsoring’mający na celu ułatwienie organizacji zawodów przez kluby zorientowane na organizacje zawodów niskobudżetowych.

   Projekt „Zimowa Ochrona Wód” mający na celu zainicjowanie współpracy z lokalnymi kolami PZW w ramach ochrony łowisk oraz wiele innych projektów, będących w naszej ocenie atrakcyjnymi dla wszystkich karpiarzy w Polsce”.

Jeżeli chcesz nas poinformować o ważnym wydarzeniu pisz: redakcja@karpmax.pl.

KOMENTARZE

Możesz komentować bez logowania.
usuńODPOWIADASZ NA:
max 1000 znaków (0)
max 60 znaków (0)
Wydawca portalu nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.
Komentarze zniesławiające lub mogące naruszać dobra osobiste osób trzecich grożą odpowiedzialnością karną i cywilną.
Chcesz być powiadamiany o nowych komentarzach w tej dyskusji?

Obserwuj nas

zamknij

ZALOGUJ SIĘ

Zapamiętaj mnie
zaloguj się przez swoje konto na facebooku
facebook
Nie masz konta, zarejestruj się: REJESTRACJA
zamknijMENU
 
Szanowny Użytkowniku
 
Chcielibyśmy Cię poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. ulegają zmianie przepisy, na podstawie których przetwarzane są dane osobowe. Będą one dotyczyły wszystkich użytkowników. Zmiany wynikają z istotnych przyczyn, jakie stanowi wejście w życie przepisów europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania regulaminu do nowych regulacji prawnych. 
 
Co to jest RODO?
RODO to skrót od Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, inny skrót często spotykany to GDPR (General Data Protection Regulation). Pełna nazwa aktu, który regulować będzie przetwarzanie danych osobowych to: „Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”.
 
Główny cel wprowadzenia RODO to zmniejszenie zróżnicowania przepisów w zakresie ochrony danych osobowych między poszczególnymi krajami UE oraz zwiększenie zabezpieczeń przetwarzania i ochrony danych osobowych, tak by przepisy prawa nadążały za zmieniającą się technologią.
 
Od kiedy RODO będzie obowiązywać?
27.04.2016 r. Parlament Europejski przyjął w drodze rozporządzenia zmianę prawa o ochronie danych osobowych. Wszystkie kraje Unii Europejskiej, w tym i Polska muszą dostosować swoje prawo do nowych przepisów, które będą bezpośrednio stosowane od 25.05.2018 r.
 
Co to są dane osobowe?
Dane osobowe są to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Informacja ma charakter osobowy, dopóki jest możliwe ustalenie, kogo ona dotyczy, a sama w sobie nie musi od razu określać tożsamości osoby. Muszą to być zatem informacje, które pozwalają na identyfikację, odróżnienie od innych, wskazują na osobę, jak również te informacje, które są źródłem wiedzy o osobie wyodrębnionej spośród innych osób. Warto pamiętać, że dane osobowe możemy znaleźć nie tylko w dowodzie osobistym czy paszporcie. Danymi będą również numer telefonu czy adres e-mail, a więc informacje, które często nie są chronione z należytą starannością.
 
 
Administrator danych oraz informacje kontaktowe
Administratorem danych jest Centrum Promocji Wędkarstwa Karpiowego Przemysław Mroczek; ul. Monte Cassino 6; 75-412 Koszalin. REGON: 330870429; NIP: 669-156-30-44. W sprawie swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami pod adresem e-mail: k.matejek@karpmax.pl
 
Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Twoje dane osobowe przetwarzamy do następujących celów:
 

Okres przez który dane będą przetwarzane
 
Komu przekazujemy
 
Prawa osoby, której dane dotyczą
Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
Prawo do cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody nie pociąga żadnych negatywnych konsekwencji. Może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem możemy świadczyć jedynie za zgodą. 
W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.
Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa.
Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne, natomiast podanie danych w celu zarejestrowania na portalu lub po dokonaniu zakupu w sklepiku jest niezbędne. Konsekwencją odmowy będzie brak możliwości założenia konta lub realizacji zamówienia.  
 
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego  dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 
W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.
 
Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.