MENU
Jesteś tutaj:

Pierwsze zawody na łowisku Expert-Karp Nekielka

Pierwsze zawody na łowisku Expert-Karp Nekielka

Dodano: 05.08.2008 00:00
wystaw ocenę:
12345
Pierwsze zawody na łowisku Expert-Karp Nekielka

W dniach od 3 do 7 września 2008 r. na łowisku Expert - Karp Nekielka odbędą się po raz pierwszy zawody karpiowe. W imprezie będzie  mogło wystartować 30 dwuosobowych ekip.

Koszt uczestnictwa to 400zł od ekipy. Wszelkie informacje o zawodach można uzyskać kontaktując się telefonicznie z organizatorami imprezy pod nr telefonów: 503 066 667, 603 053 643.

Terminarz zawodów

Środa (03. 09. 2008r)
11:00- Oficjalne rozpoczęcie zawodów oraz losowanie stanowisk. Po zakończeniu losowania wyjazd drużyn na stanowiska, przygotowanie obozowiska, sondowanie dna, ustawianie markerów, nęcenie.

Czwartek - Sobota (04 - 06. 09. 2008r)
czas trwania zawodów

Niedziela (07.09. 2008r)
11:00- zakończenie łowienia, zwijanie obozowiska, markerów i przyjazd na miejsce oficjalnego zakończenia zawodów.
13:00- ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i oficjalne zakończenie zawodów.

Ekipy, które dojadą na miejsce imprezy w wieczór poprzedzający rozpoczęcie zawodów mogą przenocować we własnych namiotach w miejscu do tego celu wydzielonym.


Sprawy organizacyjne

Organizatorem zawodów karpiowych jest firma Expert - Karp, która ma decydujący głos we wszystkich kwestiach związanych z regulaminem i przebiegiem zawodów. Organizator może w każdej chwili zmienić całość lub część regulaminu. O wszystkich zmianach startujący muszą być poinformowani przed rozpoczęciem zawodów. Biorący udział w zawodach karpiowych są zobowiązani do przestrzegania zasad i regulaminu imprezy pod rygorem wykluczenia z zawodów. O rezygnacji ze startu w zawodach uczestnik (ekipa) musi pisemnie powiadomić organizatorów, najpóźniej do końca czerwca 2008r. Po terminie organizator nie będzie zwracał wpłaconego wpisowego. Każdy ze startujących musi osobiście wziąć udział w losowaniu stanowisk, ekipy, które nie przystąpią do losowania nie będą mogły wziąć udziału w zawodach jak również nie będzie im zwrócone wpisowe.


Rejestracja ekip: Wtorek w godzinach 19:00 - 21:00, Środa 7:30 - 9:00.


Losowanie stanowisk

Losowanie stanowisk aby było jak najbardziej sprawiedliwie przebiegać będzie w następujący sposób:
Gość honorowy wylosuje z koszyka numer drużyny, która rozpocznie losowanie, następnie kapitan tej drużyny wylosuje z pierwszego koszyka numer stanowiska, które będą zajmować, a druga osoba z drużyny wylosuje z drugiego koszyka numer następnej drużyny, która podejdzie do losowania itd.


Nagrody

Nagrody zostaną przyznane 10 najlepszym ekipom w ogólnej klasyfikacji, będą to nagrody w sprzęcie karpiowym, wyróżniony również zostanie łowca największej ryby zawodów. W przypadku sklasyfikowania mniej niż 10 ekip, nagrody zostaną przyznane ekipom, które złowiły ryby. W sytuacji gdy żadna z ekip biorących udział w zawodach nie złowi ani jednej ryby,  przyznane zostaną jedynie 3 nagrody "pocieszenia", które zostaną rozlosowane wśród wszystkich startujących ekip.


Regulamin

1.Każda ekipa biorąca udział w zawodach musi składać się z dwóch osób.
2.Rozbijanie stanowiska dozwolone jest tylko zawodnikom uczestniczącym w zawodach.
3.Nie dopuszcza się pomocy osób trzecich.
4.Ekipy rozstawiają namiot/y oraz wędki wewnątrz wylosowanego stanowiska. Lokowanie zestawów w wodzie musi się odbywać w granicach swojego stanowiska.
5.Nie dopuszcza się wjazdu na stanowiska przyczep kempingowych.
6.Wszelkie sytuacje sporne po uprzednim zgłoszeniu, rozstrzygają sędziowie. W razie nie zastosowania się do zaleceń drużyna może zostać dwukrotnie upomniana, a następnie wykluczona z zawodów.
7.W celu oznakowania łowiska dozwolone jest użycie dwóch markerów.
8.  Sondowanie, zanęcanie i ustawianie markerów dozwolone jest ze środka pływającego w dniu rozpoczęcia zawodów w godz. 11:00 - 15:00. W dalszej części zawodów łowisko będzie można donęcać codziennie w godz. 09:00 - 10:00, 18:00 - 19:00 przy zastosowaniu pontonu, łodzi lub łódki zdalnie sterowanej 9. Dopuszcza się stosowania łódek zdalnie sterowanych wyłącznie w celu zanęcenia łowiska.
10.Zabrania się wywożenia zestawów jakimkolwiek środkiem pływającym.
11.Do czasu rozpoczęcia zawodów samochody po wypakowaniu sprzętu  muszą zostać przemieszczone i zaparkowane w miejscach parkingowych.
12.Każda ekipa łowi ogólnie na cztery wędki (po dwie na każdego zawodnika). W czasie trwania zawodów na stanowisku musi przebywać co najmniej jeden z zawodników. Jeśli obaj zawodnicy opuszczą stanowisko, zestawy muszą być wyciągnięte z wody. W razie rezygnacji jednego z uczestników danej ekipy, drugi może łowić na dwie wędki.
13.Wędkujący mają prawo łowić tylko na zestawy gruntowe, zabrania się metody spławikowej oraz drgającej szczytówki.
14.Zabrania się stosowania przynęt zwierzęcych; robaków, larw itp.
15.Wchodzenie do wody dozwolone jest maksymalnie do kolan, również przy podbieraniu ryby. Holowaną rybę obowiązkowo należy podbierać podbierakiem, może to uczynić jedynie partner z tego samego zespołu - ekipy, następnie rybę należy delikatnie wypiąć na macie do odhaczania. Ryby pokaleczone lub martwe nie będą zaliczone do klasyfikacji.
16.Do momentu nadejścia sędziego ryba musi być przetrzymywana w worku karpiowym. Ekipa zobowiązana jest do posiadania worka karpiowego i maty karpiowej.
17.Hol ryby musi odbywać się w obrębie zajmowanego stanowiska. Jeśli ryba wpłynie w stanowisko innej drużyny i dotknie żyłek zestawów sąsiadów mają oni prawo złożyć protest (ale nie muszą). W razie uznania protestu przez sędziów, złowiona ryba nie zostanie uznana.
18.Wędkowanie i holowanie ryb odbywa się wyłącznie z brzegu przez zawodników biorących udział w zawodach. Wyholowaną rybę zawodnicy zgłaszają sędziemu, który waży rybę i wpisuje na miejscu wynik w karcie połowu, na której składają swoje podpisy sędzia i zawodnik, który wyholował tą rybę. Ryba może być sfotografowana, a następnie musi być ostrożnie wpuszczona do wody.
19.Do klasyfikacji zawodów zaliczane będą Karpie, Amury, Tołpygi o masie od  2kg, wagę ryby zaokrągla się do 10dag 20.Ryby zacięte przed końcowym sygnałem zawodów, muszą być wyholowane w trakcie 15min po sygnale, aby zostały uznane i zaliczone do klasyfikacji.
21.Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość kontroli bagażu  i samochodów zawodników w stosunku, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie złamania regulaminu zawodów. Zawodnicy ci muszą umożliwić wykonanie tych czynności. W razie potwierdzenia tych przypuszczeń dane ekipa zostaje niezwłocznie zdyskwalifikowana i wydalona  z zawodów.
22.W klasyfikacji generalnej liczy się największa waga wszystkich złowionych ryb podczas trwania zawodów. W przypadku takiej samej wagi złowionych ryb, wyżej uplasuje się ekipa, która złowiła więcej ryb, a następnie ekipa, która złowiła największą rybę.
23.Zabrania się podczas trwania zawodów rozniecania ognisk przez zawodników, jak również poruszania się samochodami.

GALERIA

 • Pierwsze zawody na łowisku Expert-Karp Nekielka
 • Pierwsze zawody na łowisku Expert-Karp Nekielka
 • Pierwsze zawody na łowisku Expert-Karp Nekielka
 • Pierwsze zawody na łowisku Expert-Karp Nekielka
 • Pierwsze zawody na łowisku Expert-Karp Nekielka
 • Pierwsze zawody na łowisku Expert-Karp Nekielka
 • Pierwsze zawody na łowisku Expert-Karp Nekielka
 • Pierwsze zawody na łowisku Expert-Karp Nekielka
 • Pierwsze zawody na łowisku Expert-Karp Nekielka
 • Pierwsze zawody na łowisku Expert-Karp Nekielka
 • Pierwsze zawody na łowisku Expert-Karp Nekielka
 • Pierwsze zawody na łowisku Expert-Karp Nekielka
 • Pierwsze zawody na łowisku Expert-Karp Nekielka
 • Pierwsze zawody na łowisku Expert-Karp Nekielka
 • Pierwsze zawody na łowisku Expert-Karp Nekielka
 • Pierwsze zawody na łowisku Expert-Karp Nekielka
Jeżeli chcesz nas poinformować o ważnym wydarzeniu pisz: redakcja@karpmax.pl.

KOMENTARZE

Możesz komentować bez logowania.
usuńODPOWIADASZ NA:
max 1000 znaków (0)
max 60 znaków (0)
Wydawca portalu nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.
Komentarze zniesławiające lub mogące naruszać dobra osobiste osób trzecich grożą odpowiedzialnością karną i cywilną.
Chcesz być powiadamiany o nowych komentarzach w tej dyskusji?

Obserwuj nas

zamknij

ZALOGUJ SIĘ

Zapamiętaj mnie
zaloguj się przez swoje konto na facebooku
facebook
Nie masz konta, zarejestruj się: REJESTRACJA
zamknijMENU
 
Szanowny Użytkowniku
 
Chcielibyśmy Cię poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. ulegają zmianie przepisy, na podstawie których przetwarzane są dane osobowe. Będą one dotyczyły wszystkich użytkowników. Zmiany wynikają z istotnych przyczyn, jakie stanowi wejście w życie przepisów europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania regulaminu do nowych regulacji prawnych. 
 
Co to jest RODO?
RODO to skrót od Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, inny skrót często spotykany to GDPR (General Data Protection Regulation). Pełna nazwa aktu, który regulować będzie przetwarzanie danych osobowych to: „Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”.
 
Główny cel wprowadzenia RODO to zmniejszenie zróżnicowania przepisów w zakresie ochrony danych osobowych między poszczególnymi krajami UE oraz zwiększenie zabezpieczeń przetwarzania i ochrony danych osobowych, tak by przepisy prawa nadążały za zmieniającą się technologią.
 
Od kiedy RODO będzie obowiązywać?
27.04.2016 r. Parlament Europejski przyjął w drodze rozporządzenia zmianę prawa o ochronie danych osobowych. Wszystkie kraje Unii Europejskiej, w tym i Polska muszą dostosować swoje prawo do nowych przepisów, które będą bezpośrednio stosowane od 25.05.2018 r.
 
Co to są dane osobowe?
Dane osobowe są to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Informacja ma charakter osobowy, dopóki jest możliwe ustalenie, kogo ona dotyczy, a sama w sobie nie musi od razu określać tożsamości osoby. Muszą to być zatem informacje, które pozwalają na identyfikację, odróżnienie od innych, wskazują na osobę, jak również te informacje, które są źródłem wiedzy o osobie wyodrębnionej spośród innych osób. Warto pamiętać, że dane osobowe możemy znaleźć nie tylko w dowodzie osobistym czy paszporcie. Danymi będą również numer telefonu czy adres e-mail, a więc informacje, które często nie są chronione z należytą starannością.
 
 
Administrator danych oraz informacje kontaktowe
Administratorem danych jest Centrum Promocji Wędkarstwa Karpiowego Przemysław Mroczek; ul. Monte Cassino 6; 75-412 Koszalin. REGON: 330870429; NIP: 669-156-30-44. W sprawie swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami pod adresem e-mail: k.matejek@karpmax.pl
 
Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Twoje dane osobowe przetwarzamy do następujących celów:
 

Okres przez który dane będą przetwarzane
 
Komu przekazujemy
 
Prawa osoby, której dane dotyczą
Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
Prawo do cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody nie pociąga żadnych negatywnych konsekwencji. Może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem możemy świadczyć jedynie za zgodą. 
W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.
Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa.
Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne, natomiast podanie danych w celu zarejestrowania na portalu lub po dokonaniu zakupu w sklepiku jest niezbędne. Konsekwencją odmowy będzie brak możliwości założenia konta lub realizacji zamówienia.  
 
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego  dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 
W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.
 
Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.