MENU
Jesteś tutaj:

Regulamin KPP 2008

Regulamin KPP 2008

Dodano: 19.03.2008 00:00
wystaw ocenę:
12345
Regulamin KPP 2008

Uwaga, uczestnicy Karpiowego Pucharu Polski 2008! Korespondencję dotyczącą zawodów organizatorzy będą wysyłać w połowie kwietnia. Natomiast spełniając prośby publikujemy w całości regulamin zawodów, który będzie obowiązywać w tym roku.

REGULAMIN KARPIOWEGO PUCHARU POLSKI MICHALICE 2008

1. Rozbijanie się na brzegu dozwolone jest jedynie zawodnikom, asystentom zespołów i sędziom. Nie dozwolony jest wjazd przyczep kempingowych na stanowiska.
2. Nie dozwolona jest pomoc osób trzecich przy rozkładaniu namiotów (nie dotyczy asystentów) i zestawów oraz podczas łowienia w czasie trwania zawodów.
3. Każdy z zespołów musi rozbić swój namiot (namioty) wewnątrz stanowiska i rozstawić wędki w odległości nie większej niż 3 metry od tabliczki z numerem stanowiska. Zawodnicy zobowiązani są do umieszczenia swoich zestawów w łowisku wewnątrz swojego stanowiska. Wszelkie nieporozumienia w tej sprawie muszą być natychmiast zgłaszane do sędziów sektorowych, którzy mają obowiązek rozstrzygnięcia sporu i nakazania przestawienia zestawów. W razie nie dostosowania się do ich zaleceń, drużyna może być upomniana, lub po 3 upomnieniach wykluczona z zawodów.
4. Sondowanie dna łowiska i zanęcanie przed rozpoczęciem łowienia jest dozwolone ze środków pływających.  Po oficjalnym rozpoczęciu zawodów nęcenie i łowienie jest dozwolone wyłącznie z brzegu. Nęcić można przy pomocy rury wyrzutowej, procy i tzw. rakiety. Nie dozwolone jest używanie zdalnie sterowanych łódek.
5. Drużyny w celu oznakowania łowiska mogą używać markerów ustawionych na wodzie (również świecących), jak i wędek z markerami (ilość dowolna).
6. Każda drużyna łowi ogólnie na 4 wędki (po 2 na każdego zawodnika). W czasie trwania zawodów na stanowisku musi być cały czas co najmniej jeden zawodnik. Jeżeli dwaj zawodnicy na jakiś czas będą chcieli opuścić stanowisko, zestawy muszą wyciągnąć z wody. W razie rezygnacji z łowienia przez jednego z zawodników, drugi członek drużyny może łowić jedynie na 2 wędki.


7. Dozwolone są jedynie klasyczne karpiowe zestawy gruntowe z 1 haczykiem na przyponie. Metoda spławikowa oraz drgająca szczytówka są zabronione.
8. Dozwolone są wszystkie zanęty i przynęty dopuszczone w Regulaminie PZW.
9. Wchodzenie do wody dozwolone jest jedynie do kolan, także podczas podbierania ryby. Ryby należy holować i podbierać z brzegu. Podbierać można jedynie podbierakiem o w miarę jak największym  rozstawie ramion. Ryba po podebraniu musi być odhaczana na macie do odhaczania. Podczas podbierania i odhaczania ryby, należy zachować szczególną uwagę, tak aby nie została pokaleczona. W innym przypadku ryba nie będzie zaliczona. Do czasu nadejścia sędziego, ryba musi być przetrzymywana w wodzie, w worku karpiowym. Worki karpiowe nie będą dostarczone przez organizatorów.
10.  Hol musi się odbywać w obrębie swojego stanowiska. Jeżeli ryba wpłynie na łowisko sąsiedniej drużyny i dotknie żyłek zestawów sąsiadów, mogą oni (ale nie muszą) zgłosić protest do sędziego sektorowego. W razie takiego protestu, złowiona ryba nie zostaje uznana.
11. Jedynie zawodnicy mogą holować i podbierać rybę. Wyholowana ryba musi być niezwłocznie zgłoszona sędziemu sektorowemu. Sędzia waży rybę i wpisuje ją w karę połowów. Na karcie składają swój podpis sędzia i zawodnik, który złowił rybę. Natychmiast po zważeniu i ewentualnym sfotografowaniu, ryba musi być ostrożnie wypuszczona do wody.
12. Ryby zacięte tuż przed sygnałem końcowym zawodów, aby były zaliczone, muszą zostać wyholowane w ciągu 15 minut po sygnale.
13. Do klasyfikacji liczą się karpie, amury i tołpygi o wadze powyżej 2 kg. Waga każdej ryby jest zaokrąglana do 10 dkg.
14. Organizatorzy mają prawo w każdej chwili przeszukać bagaże i samochody zawodników (którzy muszą im to umożliwić), w razie podejrzenia o oszustwo lub złamania regulaminu zawodów. Wędkarze przyłapani na oszustwie będą niezwłocznie wydaleni z zawodów.
15. W klasyfikacji generalnej liczy się największa waga wszystkich ryb złowionych podczas zawodów. W razie takich samych wyników, wyżej uplasuje się zespół, który złowił więcej ryb, a w dalszej kolejności, który złowił największą sztukę.
16. W razie niesprzyjających warunków pogodowych lub innych nagłych zdarzeń, organizatorzy mogą przerwać, lub wcześniej zakończyć zawody. W ostatnim przypadku, klasyfikacja generalna liczona będzie według stanu w momencie przerwania imprezy.
17. Zabronione jest rozniecanie ognisk.
18. Przez cały czas trwania zawodów zabronione jest zawodnikom i asystentom poruszanie się samochodami drogami wzdłuż stanowisk. Samochodami mogą poruszać się jedynie organizatorzy, sędziowie i obsługa zawodów.

REGULAMIN ASYSTENTA ZESPOŁU

Zespół może zabrać ze sobą jednego asystenta. Asystent zobowiązany jest zarejestrować się imiennie w biurze organizacyjnym. Swój namiot może mieć rozstawiony na stanowisku zespołu lub tuż obok. Asystent jest zobowiązany do noszenia identyfikatora. Asystent pomaga zespołowi w rozkładaniu/składaniu stanowiska, w przygotowaniu/dostarczaniu pożywienia, w powiadamianiu sędziów o dokonanym połowie. Asystentowi nie wolno (pod groźbą wykluczenia zespołu) uczestniczyć w przygotowaniu przynęt, zanęt, zestawów. Nie może on uczestniczyć w łowieniu, czyli w zarzucaniu wędek, podcinaniu, holu, ważeniu i wypuszczaniu ryb.

GALERIA

  • Regulamin KPP 2008
Jeżeli chcesz nas poinformować o ważnym wydarzeniu pisz: redakcja@karpmax.pl.

KOMENTARZE

Możesz komentować bez logowania.
usuńODPOWIADASZ NA:
max 1000 znaków (0)
max 60 znaków (0)
Wydawca portalu nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.
Komentarze zniesławiające lub mogące naruszać dobra osobiste osób trzecich grożą odpowiedzialnością karną i cywilną.
Chcesz być powiadamiany o nowych komentarzach w tej dyskusji?

Obserwuj nas

zamknij

ZALOGUJ SIĘ

Zapamiętaj mnie
zaloguj się przez swoje konto na facebooku
facebook
Nie masz konta, zarejestruj się: REJESTRACJA
zamknijMENU
 
Szanowny Użytkowniku
 
Chcielibyśmy Cię poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. ulegają zmianie przepisy, na podstawie których przetwarzane są dane osobowe. Będą one dotyczyły wszystkich użytkowników. Zmiany wynikają z istotnych przyczyn, jakie stanowi wejście w życie przepisów europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania regulaminu do nowych regulacji prawnych. 
 
Co to jest RODO?
RODO to skrót od Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, inny skrót często spotykany to GDPR (General Data Protection Regulation). Pełna nazwa aktu, który regulować będzie przetwarzanie danych osobowych to: „Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”.
 
Główny cel wprowadzenia RODO to zmniejszenie zróżnicowania przepisów w zakresie ochrony danych osobowych między poszczególnymi krajami UE oraz zwiększenie zabezpieczeń przetwarzania i ochrony danych osobowych, tak by przepisy prawa nadążały za zmieniającą się technologią.
 
Od kiedy RODO będzie obowiązywać?
27.04.2016 r. Parlament Europejski przyjął w drodze rozporządzenia zmianę prawa o ochronie danych osobowych. Wszystkie kraje Unii Europejskiej, w tym i Polska muszą dostosować swoje prawo do nowych przepisów, które będą bezpośrednio stosowane od 25.05.2018 r.
 
Co to są dane osobowe?
Dane osobowe są to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Informacja ma charakter osobowy, dopóki jest możliwe ustalenie, kogo ona dotyczy, a sama w sobie nie musi od razu określać tożsamości osoby. Muszą to być zatem informacje, które pozwalają na identyfikację, odróżnienie od innych, wskazują na osobę, jak również te informacje, które są źródłem wiedzy o osobie wyodrębnionej spośród innych osób. Warto pamiętać, że dane osobowe możemy znaleźć nie tylko w dowodzie osobistym czy paszporcie. Danymi będą również numer telefonu czy adres e-mail, a więc informacje, które często nie są chronione z należytą starannością.
 
 
Administrator danych oraz informacje kontaktowe
Administratorem danych jest Centrum Promocji Wędkarstwa Karpiowego Przemysław Mroczek; ul. Monte Cassino 6; 75-412 Koszalin. REGON: 330870429; NIP: 669-156-30-44. W sprawie swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami pod adresem e-mail: k.matejek@karpmax.pl
 
Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Twoje dane osobowe przetwarzamy do następujących celów:
 

Okres przez który dane będą przetwarzane
 
Komu przekazujemy
 
Prawa osoby, której dane dotyczą
Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
Prawo do cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody nie pociąga żadnych negatywnych konsekwencji. Może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem możemy świadczyć jedynie za zgodą. 
W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.
Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa.
Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne, natomiast podanie danych w celu zarejestrowania na portalu lub po dokonaniu zakupu w sklepiku jest niezbędne. Konsekwencją odmowy będzie brak możliwości założenia konta lub realizacji zamówienia.  
 
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego  dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 
W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.
 
Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.