MENU
Jesteś tutaj:

Zostań testerem Tandem Baits-dzień pierwszy

Zostań testerem Tandem Baits-dzień pierwszy

Dodano: 15.09.2012 00:00
wystaw ocenę:
12345
Zostań testerem Tandem Baits-dzień pierwszy

Dzisiaj wybierzemy 10 osób, które będą mogły przetestować nowe kulki firmy Tandem Baits.  Uczestnikiem konkursu może być każdy kto ma założone pełne konto na naszym portalu. Pełne konto oznacza  podanie w nim  imienia i nazwiska, dokładnego adres wraz z kodem pocztowym i numerem telefonu. Po wypełnieniu dane można zastrzec, tak że będą widoczne tylko dla nas, jako organizatora. Dodatkowo każdy uczestnik konkursu na testera Tandem Baits musi na swoim profilu mieć przynajmniej jedno zdjęcie z własnoręcznie złowionym karpiem, bądź amurem. 

 

 
Co należy zrobić by zostać testerem? Przekonać nas w komentarzu (pod tym artykułem) dlaczego to właśnie Ty najlepiej się do tego nadajesz. Komentarz może mieć dowolną formę pisemną, oraz dowolną długość, niczego nie narzucamy. Z najciekawszych wpisów, które spełniają wymogi Regulaminu, który dostępny jest TU, wybierzemy 10 osób. Każdy z użytkowników może dodać tylko jeden komentarz.
 
Wybrani przez nas testerzy otrzymają od firmy TB 4 kg kulek, wszystkie jednego rodzaju, ale każdy może dostać inny rodzaj. Kulki nie będą opisane - nie będzie podanego składu ani nazwy handlowej. Testy kulek powinny zakończyć się do końca października. Potem każdy poproszony zostanie o wypełnienie ankiety, która dostępna będzie na stronie www.tandembaits.com.
 
Komentarze można dodawać dzisiaj (15 września) do godz.17.00. Listę testerów opublikujemy również dzisiaj, o godz. 20.00. 
 
 
 
 
 
 
 
Natomiast jutro (16 września)  wybierzemy 5 dodatkowych osób, które również przetestują nowy produkt TB. Konkurs odbędzie się na zasadzie „kto pierwszy ten lepszy”, czyli testerami zostanie autorów pięciu pierwszych komentarzy pod artykułem, o ile oczywiście spełnią wymogi Regulaminu. Czyli będą mieli założone pełne konto i dodane przynajmniej jedno zdjęcie z własnoręcznie złowionym karpiem, bądź amurem. Osoby, które zostaną wybrane podczas pierwszego dnia konkursu, nie będą mogły wziąć udziału w niedzielnej edycji. Konkurs ruszy po południu, jednak nie podajemy dokładnej godziny, tak więc warto odwiedzać nas jutro. 
 

GALERIA

  • Zostań testerem Tandem Baits-dzień pierwszy
  • Zostań testerem Tandem Baits-dzień pierwszy
  • Zostań testerem Tandem Baits-dzień pierwszy
  • Zostań testerem Tandem Baits-dzień pierwszy
Jeżeli chcesz nas poinformować o ważnym wydarzeniu pisz: redakcja@karpmax.pl.

Obserwuj nas

zamknij

ZALOGUJ SIĘ

Zapamiętaj mnie
zaloguj się przez swoje konto na facebooku
facebook
Nie masz konta, zarejestruj się: REJESTRACJA
zamknijMENU
 
Szanowny Użytkowniku
 
Chcielibyśmy Cię poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. ulegają zmianie przepisy, na podstawie których przetwarzane są dane osobowe. Będą one dotyczyły wszystkich użytkowników. Zmiany wynikają z istotnych przyczyn, jakie stanowi wejście w życie przepisów europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania regulaminu do nowych regulacji prawnych. 
 
Co to jest RODO?
RODO to skrót od Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, inny skrót często spotykany to GDPR (General Data Protection Regulation). Pełna nazwa aktu, który regulować będzie przetwarzanie danych osobowych to: „Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”.
 
Główny cel wprowadzenia RODO to zmniejszenie zróżnicowania przepisów w zakresie ochrony danych osobowych między poszczególnymi krajami UE oraz zwiększenie zabezpieczeń przetwarzania i ochrony danych osobowych, tak by przepisy prawa nadążały za zmieniającą się technologią.
 
Od kiedy RODO będzie obowiązywać?
27.04.2016 r. Parlament Europejski przyjął w drodze rozporządzenia zmianę prawa o ochronie danych osobowych. Wszystkie kraje Unii Europejskiej, w tym i Polska muszą dostosować swoje prawo do nowych przepisów, które będą bezpośrednio stosowane od 25.05.2018 r.
 
Co to są dane osobowe?
Dane osobowe są to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Informacja ma charakter osobowy, dopóki jest możliwe ustalenie, kogo ona dotyczy, a sama w sobie nie musi od razu określać tożsamości osoby. Muszą to być zatem informacje, które pozwalają na identyfikację, odróżnienie od innych, wskazują na osobę, jak również te informacje, które są źródłem wiedzy o osobie wyodrębnionej spośród innych osób. Warto pamiętać, że dane osobowe możemy znaleźć nie tylko w dowodzie osobistym czy paszporcie. Danymi będą również numer telefonu czy adres e-mail, a więc informacje, które często nie są chronione z należytą starannością.
 
 
Administrator danych oraz informacje kontaktowe
Administratorem danych jest Centrum Promocji Wędkarstwa Karpiowego Przemysław Mroczek; ul. Monte Cassino 6; 75-412 Koszalin. REGON: 330870429; NIP: 669-156-30-44. W sprawie swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami pod adresem e-mail: k.matejek@karpmax.pl
 
Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Twoje dane osobowe przetwarzamy do następujących celów:
 

Okres przez który dane będą przetwarzane
 
Komu przekazujemy
 
Prawa osoby, której dane dotyczą
Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
Prawo do cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody nie pociąga żadnych negatywnych konsekwencji. Może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem możemy świadczyć jedynie za zgodą. 
W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.
Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa.
Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne, natomiast podanie danych w celu zarejestrowania na portalu lub po dokonaniu zakupu w sklepiku jest niezbędne. Konsekwencją odmowy będzie brak możliwości założenia konta lub realizacji zamówienia.  
 
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego  dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 
W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.
 
Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.