MENU
Jesteś tutaj: Strona głównaBlogi

BLOGI

BLOW BACK RIG / NAJSKUTECZNIEJSZY PRZYPON KARPIOWY?
13.02.2021
Blow back Rig jest jednym z najczęściej używanych przyponów przez karpiarzy poprzez jego prostotę i niezwykłą sku ...
0
ŁOWISKO CICHA WODA / 3x NOWE PB / WĘDKARSTWO KARPIOWE
30.12.2020
Zasiadka teamowa na Łowisku Cicha Woda z okazji 18-nastych urodzin Michała. Podczas 4 dni udało nam się pobić trzy nowe ...
0
DZIKIE KARPIE Z JEZIORA POLODOWCOWEGO/ WODA PZW
4.09.2020
Piękne nieznane przez nas wody, to te, które zawsze powodują ciarki na całym ciele. Zasiadka trwała trzy doby (1 ...
1
KARPIE ZE STAREJ ŻWIROWNI/ PŁYTKO CZY GŁĘBOKO? - ŁOWISKO ZIELONA WYSPA
2.08.2020
W składzie Paweł, Kuba i Daniel rozpoczeliśmy zasiadkę w niedzielę (05.07) i spędziliśmy czas nad wodą do środy (08.07)& ...
0
SZYBKIE DWIE NOCKI NA WODZIE PZW - WĘDKARSTWO KARPIOWE
9.07.2020
Prosto znad Łowiska Wzory pojechałem nad kolejną wodę.Jest to woda ogólnodostepna, na której pływają ładne ...
0
NAD NIEZNANĄ WODĄ/ KARPIE UCZĄ POKORY / WĘDKARSTWO KARPIOWE
22.01.2021
Przedstawiamy wam zaległy materiał z zasiadki z wiosny nad jeziorem polodowcowym Pzw (22-26.04.2020). Piękny urok j ...
0
RZUT VS WYWÓZKA / ŁOWISKO WZORY
21.09.2020
Zasiadka pod tytułem „Rzut vs Wywózka”. Taki oto pomysł padł tuż przed wyjazdem nad Łowisko Wzory w N ...
0
TAKTYKA NA KARPIE PODCZAS 24H/ŁOWISKO WZORY
19.08.2020
Postanowiliśmy wybrać się na 24 h nad Łowisko Wzory (22-23.07). Ta decyzja była bardzo słuszna. Padł wybór na gro ...
1
UPALNE KARPIE ZE ŻWIROWNI - ŁOWISKO ZIELONA WYSPA
17.07.2020
Po raz pierwszy nad tym łowiskiem. Zasiadka trwała dwie doby (24-26.06). Aura nie sprzyjała od początku i utrudniała zro ...
0
KARPIE SPOD BRZEGU/ PRZYGOTOWANIA DO TARŁA/ ŁOWISKO WZORY
26.06.2020
To jedna z zasiadek (26-29.05), którą możemy mianować na bardzo wymagającą. Karpie ewidentnie zaczęły przygotowyw ...
0
1 z 4
POPRZEDNIA1 234NASTĘPNA

Obserwuj nas

zamknij

ZALOGUJ SIĘ

Zapamiętaj mnie
zaloguj się przez swoje konto na facebooku
facebook
Nie masz konta, zarejestruj się: REJESTRACJA
zamknijMENU
 
Szanowny Użytkowniku
 
Chcielibyśmy Cię poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. ulegają zmianie przepisy, na podstawie których przetwarzane są dane osobowe. Będą one dotyczyły wszystkich użytkowników. Zmiany wynikają z istotnych przyczyn, jakie stanowi wejście w życie przepisów europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania regulaminu do nowych regulacji prawnych. 
 
Co to jest RODO?
RODO to skrót od Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, inny skrót często spotykany to GDPR (General Data Protection Regulation). Pełna nazwa aktu, który regulować będzie przetwarzanie danych osobowych to: „Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”.
 
Główny cel wprowadzenia RODO to zmniejszenie zróżnicowania przepisów w zakresie ochrony danych osobowych między poszczególnymi krajami UE oraz zwiększenie zabezpieczeń przetwarzania i ochrony danych osobowych, tak by przepisy prawa nadążały za zmieniającą się technologią.
 
Od kiedy RODO będzie obowiązywać?
27.04.2016 r. Parlament Europejski przyjął w drodze rozporządzenia zmianę prawa o ochronie danych osobowych. Wszystkie kraje Unii Europejskiej, w tym i Polska muszą dostosować swoje prawo do nowych przepisów, które będą bezpośrednio stosowane od 25.05.2018 r.
 
Co to są dane osobowe?
Dane osobowe są to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Informacja ma charakter osobowy, dopóki jest możliwe ustalenie, kogo ona dotyczy, a sama w sobie nie musi od razu określać tożsamości osoby. Muszą to być zatem informacje, które pozwalają na identyfikację, odróżnienie od innych, wskazują na osobę, jak również te informacje, które są źródłem wiedzy o osobie wyodrębnionej spośród innych osób. Warto pamiętać, że dane osobowe możemy znaleźć nie tylko w dowodzie osobistym czy paszporcie. Danymi będą również numer telefonu czy adres e-mail, a więc informacje, które często nie są chronione z należytą starannością.
 
 
Administrator danych oraz informacje kontaktowe
Administratorem danych jest Centrum Promocji Wędkarstwa Karpiowego Przemysław Mroczek; ul. Monte Cassino 6; 75-412 Koszalin. REGON: 330870429; NIP: 669-156-30-44. W sprawie swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami pod adresem e-mail: k.matejek@karpmax.pl
 
Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Twoje dane osobowe przetwarzamy do następujących celów:
 

Okres przez który dane będą przetwarzane
 
Komu przekazujemy
 
Prawa osoby, której dane dotyczą
Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
Prawo do cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody nie pociąga żadnych negatywnych konsekwencji. Może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem możemy świadczyć jedynie za zgodą. 
W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.
Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa.
Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne, natomiast podanie danych w celu zarejestrowania na portalu lub po dokonaniu zakupu w sklepiku jest niezbędne. Konsekwencją odmowy będzie brak możliwości założenia konta lub realizacji zamówienia.  
 
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego  dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 
W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.
 
Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.