MENU
Jesteś tutaj:

Łowiska

ŁOWISKA KARPIOWE

Łowisko Orle Stawy

Łowisko Orle Stawy

Łowisko Orle Stawy to niewielki zbiornik wodny prowadzony na terenie gospodarstwa rodzinnego. Jest regularnie zarybiane karpiem oraz innymi gatunkami ryb.
Adres: Lędziechowo
Typ: komercyjne Ilość stanowisk: 7
Łowisko Rokitnica

Łowisko Rokitnica

Łowisko Rokitnica usytuowane jest w województwie łódzkim. W jego obrębie jest kilkanaście stanowisk wędkarskich. Przepiękne położenie z bogatą naturą.
Adres: Rokitnica 51
Typ: komercyjne Ilość stanowisk: 14
Łowisko Cavagnac

Łowisko Cavagnac

Łowisko Cavagnac to zbiornik położony niedaleko miejscowości Rodez we Francji. Wyróżnia się dużym zróżnicowaniem terenu oraz pięknymi krajobrazami.
Adres: Niedaleko miejsowości Decazeville we Francji
Typ: komercyjne Ilość stanowisk: 18 REZERWACJA ONLINE
Łowisko Etang de la Saussie

Łowisko Etang de la Saussie

Łowisko Etang de la Saussie to stare łowisko, które zachowuje szczątki krajobrazu z poprzedniego wieku. Duże urozmaicenie pod kątem krajobrazu.
Adres: Mareville, północna Francja
Typ: komercyjne Ilość stanowisk: 20 REZERWACJA ONLINE
Łowisko Lac De Villedon

Łowisko Lac De Villedon

Łoiwsko Lac De Villedon należy do nurtu holenderskich jezior pod kątem struktury i krajobrazu. Znane jest z dużej populacji karpi oraz malowniczego krajobrazu.
Adres: Villedon, środkowa Francja
Typ: komercyjne Ilość stanowisk: 22 REZERWACJA ONLINE
Łowisko Domaine de la Ribiere

Łowisko Domaine de la Ribiere

Łowisko Domaine de la Ribiere to jezioro kompletne pod kątem ekosystemu wodnego. Można znaleźć tutaj dużo karpi o różnej wielkości i wadze.
Adres: W pobliżu miasta Chalus, w południowo-zachodniej Francji.
Typ: komercyjne Ilość stanowisk: 9 REZERWACJA ONLINE
Łowisko Lac du Grand Fontenay

Łowisko Lac du Grand Fontenay

Łowisko Lac du Grand Fontenay to duże jezioro pokryte 22 ha wody z przynależnością jako obszar NATURA 2000. Idealne miejsce dla prawdziwych wędkarzy.
Adres: Fontenay-sur-Loing - środkowa Francja
Typ: komercyjne Ilość stanowisk: 17 REZERWACJA ONLINE
Łowisko Pimprez

Łowisko Pimprez

Łowisko Pimprez to skupisko trzech stawów. Wyróżniają się specjalnym przystosowaniem dla karpiarzy oraz malowniczą i bogatą fauną i florą.
Adres: Pimprez, północna Francja
Typ: komercyjne Ilość stanowisk: 20 REZERWACJA ONLINE
Łowisko Iktus

Łowisko Iktus

Łowisko Iktus to duże jezioro. Dostępnych jest kilkanaście stanowisk wędkarskich. Bogata fauna i floga oraz różnorodność karpi zachęcają do aktywności.
Adres: Pau, południowo-zachodnia Francja.
Typ: komercyjne Ilość stanowisk: 15 REZERWACJA ONLINE
Łowisko Croix Blanche Lakes

Łowisko Croix Blanche Lakes

Łowisko Croix Blanche Lakes, to kompleks trzech jezior. Komfortowe dla małych grup wędkarzy czy turystów. Duża ilość karpii zachęca do wędkowania.
Adres: Chaudardes, Północna Francja
Typ: komercyjne Ilość stanowisk: 15 REZERWACJA ONLINE

Obserwuj nas

zamknij

ZALOGUJ SIĘ

Zapamiętaj mnie
zaloguj się przez swoje konto na facebooku
facebook
Nie masz konta, zarejestruj się: REJESTRACJA
zamknijMENU
 
Szanowny Użytkowniku
 
Chcielibyśmy Cię poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. ulegają zmianie przepisy, na podstawie których przetwarzane są dane osobowe. Będą one dotyczyły wszystkich użytkowników. Zmiany wynikają z istotnych przyczyn, jakie stanowi wejście w życie przepisów europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania regulaminu do nowych regulacji prawnych. 
 
Co to jest RODO?
RODO to skrót od Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, inny skrót często spotykany to GDPR (General Data Protection Regulation). Pełna nazwa aktu, który regulować będzie przetwarzanie danych osobowych to: „Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”.
 
Główny cel wprowadzenia RODO to zmniejszenie zróżnicowania przepisów w zakresie ochrony danych osobowych między poszczególnymi krajami UE oraz zwiększenie zabezpieczeń przetwarzania i ochrony danych osobowych, tak by przepisy prawa nadążały za zmieniającą się technologią.
 
Od kiedy RODO będzie obowiązywać?
27.04.2016 r. Parlament Europejski przyjął w drodze rozporządzenia zmianę prawa o ochronie danych osobowych. Wszystkie kraje Unii Europejskiej, w tym i Polska muszą dostosować swoje prawo do nowych przepisów, które będą bezpośrednio stosowane od 25.05.2018 r.
 
Co to są dane osobowe?
Dane osobowe są to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Informacja ma charakter osobowy, dopóki jest możliwe ustalenie, kogo ona dotyczy, a sama w sobie nie musi od razu określać tożsamości osoby. Muszą to być zatem informacje, które pozwalają na identyfikację, odróżnienie od innych, wskazują na osobę, jak również te informacje, które są źródłem wiedzy o osobie wyodrębnionej spośród innych osób. Warto pamiętać, że dane osobowe możemy znaleźć nie tylko w dowodzie osobistym czy paszporcie. Danymi będą również numer telefonu czy adres e-mail, a więc informacje, które często nie są chronione z należytą starannością.
 
 
Administrator danych oraz informacje kontaktowe
Administratorem danych jest Centrum Promocji Wędkarstwa Karpiowego Przemysław Mroczek; ul. Monte Cassino 6; 75-412 Koszalin. REGON: 330870429; NIP: 669-156-30-44. W sprawie swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami pod adresem e-mail: k.matejek@karpmax.pl
 
Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Twoje dane osobowe przetwarzamy do następujących celów:
 

Okres przez który dane będą przetwarzane
 
Komu przekazujemy
 
Prawa osoby, której dane dotyczą
Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
Prawo do cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody nie pociąga żadnych negatywnych konsekwencji. Może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem możemy świadczyć jedynie za zgodą. 
W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.
Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa.
Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne, natomiast podanie danych w celu zarejestrowania na portalu lub po dokonaniu zakupu w sklepiku jest niezbędne. Konsekwencją odmowy będzie brak możliwości założenia konta lub realizacji zamówienia.  
 
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego  dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 
W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.
 
Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.