MENU

Regulamin portalu KarpMax.pl

 1. Regulamin jest  zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i określa zasady działania portalu społecznościowego funkcjonującego pod domeną http://www.karpmax.pl. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników, a także prawa i zakres odpowiedzialności portalu społecznościowego KarpMax.pl jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwisu.
 2. Nazwa portalu, wygląd graficzny, logo, elementy grafiki, znaki towarowe, oprogramowanie, oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.
 3. Akceptując Regulamin, Użytkownik zgadza się na wszystkie jego warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Korzystanie z portalu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 4. Utworzenie i korzystanie z konta jest dobrowolne i bezpłatne (z wyjątkiem usług płatnych).
 5. Niedopuszczalne są działania, które mogą utrudniać, lub destabilizować działanie portalu, lub narazić portal na utratę dobrego imienia i renomy. W przypadku stwierdzenia takich działań administrator portalu, lub osoba przez niego upoważniona może zablokować, lub usunąć konto użytkownika.

Użytkownik rejestrujący się w portalu:

Zobowiązuje się do podania w formularzu rejestracyjnym swoich danych osobowych zgodnych z prawdą: imienia, nazwiska, daty urodzenia, adresu e-mail, płci.
 1. Jest uprawniony do umieszczania w portalu danych osobowych osób trzecich, oraz wizerunku osób trzecich za ich zgodą.
 2. Wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.), w celach marketingowych przez portal społecznościowy KarpMax.pl, w szczególności na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących od niego, oraz innych osób.
 3. Akceptuje i wyraża zgodę na usunięcie przez portal społecznościowych KarpMax.pl danych, które naruszają dobre obyczaje, propagują szkodliwe dla zdrowia typy zachowań.
 4. Wyraża zgodę na swobodne modyfikacje lub usuwanie przez portal  wyglądu, w tym wyglądu/układu konta użytkownika oraz treści uznanych powszechnie za wulgarne lub obraźliwe a także naruszające wizerunek osób trzecich.

Zasady korzystania z portalu przez użytkowników:

Przestrzeganie praw autorskich, oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów,  znaków towarowych KarpMax.pl, oraz innych podmiotów.
 1. Powstrzymywanie się od działań, które naruszałyby prywatność osób trzecich.
 2. Zabrania się zamieszczania w portalu treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z prawem powszechnie obowiązujących w Polsce, propagujących przemoc, nagannych moralnie.
 3. Zdjęcia i filmy umieszczane przez użytkowników portalu muszą dotyczyć tematyki związanej z wędkarstwem karpiowym. Zdjęcia i filmy na których użytkownicy prezentują złowione ryby muszą być wykanane nad wodą i nie mogą sugerować, że ryba była źle traktowana. Właściciel portalu zastrzega sobie prawo do usunięcia zdjęć i filmów łamiących ten zapis. 
 4. Zabrania się rozsyłania spamu, uprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, komercyjnej.
 5. Dopuszcza się działalność komercyjną tylko i wyłącznie za zgodą właściciela poratalu KarpMax.pl
 6. Portal społecznościowy KarpMax.pl nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu, wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu, lub niedozwoloną ingerencją użytkowników, nawet jeśli spowodowałoby to utratę danych na kontach użytkowników.
 7. Portal Społecznościowy KarpMax.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści wiadomości prywatnych wysyłanych przez użytkowników.
 8. Portal Społecznościowy KarpMax.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści (w tym dane) publikowane przez użytkowników.
 9. Treści publikowane przez użytkowników nie są poglądami i opiniami twórców portalu.
 10. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa, bądź szkodę wywołaną jego działaniami w portalu.
 11. Portal Społecznościowy KarpMax.pl nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do KarpMax.pl przez inne osoby roszczeń związanych z opublikowaniem danych, zdjęć, wizerunków tych osób. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie użytkownik, który opublikował dane.

 Zasady korzystania z blogów portalu karpmax.pl
 
1.  Prowadzić blog może każdy zarejestrowany użytkownik portalu www.karpmax.pl
2.  Wpisy na blogu powinny dotyczyć szeroko pojętego wędkarstwa karpiowego, ale mogą również dotyczyć innych dziedzin związanych z wędkarstwem
3.  Wpisy nie mogą zawierać treści reklamowych. Tzn. mogą w nich być umieszczone nazwy sprzętu, przynęt, jednak w zachowaniem należytych proporcji, by wpis nie przerodził się w artykuł reklamowy.
4.   Redakcja zastrzega sobie prawo do poproszenia autora o edycję wpisu, jeżeli uzna naruszenie punktu 3. Jeżeli autor wpisu nie zareaguje w ciągu 24h. to wtedy redakcja ma wtedy prawo do samodzielnej edycji wpisu, tak by był zgodny z niniejszymi zasadami.
5.   Prowadzenie bloga komercyjnego promującego daną markę czy produkty, prowadzonego przez pracowników Firmy, lub osoby bezpośrednio lub pośrednio powiązane z daną Firmą wymaga zgody redakcji. W takich sytuacjach prosimy o kontakt mailowy z m.borowiak (at) karpmax.pl
6.    Wpisy na blogach nie mogą:
- zawierać wulgaryzmów,
- naruszać prawa, w tym prawa autorskiego osób trzecich,
- naruszać powszechnie obowiązujących zasad moralnych ,
- prezentować treści społecznie szkodliwych,
7.    Redakcja portalu zastrzega sobie prawo do:
- edytowania wpisów jeśli łamały by zasady regulaminu
- kasowania wpisów jeśli nagminnie, pomimo upomnień łamały by zasady regulaminu,
- usuwania i blokowania użytkowników którzy nagminnie pomimo upomnień łamali by zasady regulaminu,
- edytowania i usuwania komentarzy pod blogami, który naruszałyby regulaminu,
8.    Portal karpmax.pl zastrzega sobie prawo, za zgodą autora, do wykorzystania blogów celem promocji najciekawszej treści w magazynie „Karp Max

Regulamin zamieszczania ogłoszeń - TU

Regulamin konkursów na facebooku - TU

Obserwuj nas

zamknij

ZALOGUJ SIĘ

Zapamiętaj mnie
zaloguj się przez swoje konto na facebooku
facebook
Nie masz konta, zarejestruj się: REJESTRACJA
zamknijMENU
 
Szanowny Użytkowniku
 
Chcielibyśmy Cię poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. ulegają zmianie przepisy, na podstawie których przetwarzane są dane osobowe. Będą one dotyczyły wszystkich użytkowników. Zmiany wynikają z istotnych przyczyn, jakie stanowi wejście w życie przepisów europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania regulaminu do nowych regulacji prawnych. 
 
Co to jest RODO?
RODO to skrót od Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, inny skrót często spotykany to GDPR (General Data Protection Regulation). Pełna nazwa aktu, który regulować będzie przetwarzanie danych osobowych to: „Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”.
 
Główny cel wprowadzenia RODO to zmniejszenie zróżnicowania przepisów w zakresie ochrony danych osobowych między poszczególnymi krajami UE oraz zwiększenie zabezpieczeń przetwarzania i ochrony danych osobowych, tak by przepisy prawa nadążały za zmieniającą się technologią.
 
Od kiedy RODO będzie obowiązywać?
27.04.2016 r. Parlament Europejski przyjął w drodze rozporządzenia zmianę prawa o ochronie danych osobowych. Wszystkie kraje Unii Europejskiej, w tym i Polska muszą dostosować swoje prawo do nowych przepisów, które będą bezpośrednio stosowane od 25.05.2018 r.
 
Co to są dane osobowe?
Dane osobowe są to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Informacja ma charakter osobowy, dopóki jest możliwe ustalenie, kogo ona dotyczy, a sama w sobie nie musi od razu określać tożsamości osoby. Muszą to być zatem informacje, które pozwalają na identyfikację, odróżnienie od innych, wskazują na osobę, jak również te informacje, które są źródłem wiedzy o osobie wyodrębnionej spośród innych osób. Warto pamiętać, że dane osobowe możemy znaleźć nie tylko w dowodzie osobistym czy paszporcie. Danymi będą również numer telefonu czy adres e-mail, a więc informacje, które często nie są chronione z należytą starannością.
 
 
Administrator danych oraz informacje kontaktowe
Administratorem danych jest Centrum Promocji Wędkarstwa Karpiowego Przemysław Mroczek; ul. Monte Cassino 6; 75-412 Koszalin. REGON: 330870429; NIP: 669-156-30-44. W sprawie swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami pod adresem e-mail: k.matejek@karpmax.pl
 
Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Twoje dane osobowe przetwarzamy do następujących celów:
 

Okres przez który dane będą przetwarzane
 
Komu przekazujemy
 
Prawa osoby, której dane dotyczą
Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
Prawo do cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody nie pociąga żadnych negatywnych konsekwencji. Może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem możemy świadczyć jedynie za zgodą. 
W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.
Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa.
Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne, natomiast podanie danych w celu zarejestrowania na portalu lub po dokonaniu zakupu w sklepiku jest niezbędne. Konsekwencją odmowy będzie brak możliwości założenia konta lub realizacji zamówienia.  
 
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego  dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 
W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.
 
Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.